«ΠΑΙΔΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ»     

της Ελληνικής Συντεχνίας Φλογέρας από Καλάμι     

(εργαστήρι παιδιών για τις καλαμένιες φλογέρες)       Η Ελληνική Συντεχνία Φλογέρας από Καλάμι με την στήριξη της Ε.Κ.Ε. οργάνωσε ένα εργαστήρι για παιδιά δημοτικού με παιχνίδια, κατασκευή, τραγούδι, αφήγηση

παραμυθιού. Με τον ουράνιο φλογεροπαίχτη ταξιδέψαν στα βάθη της Ασίας και

ακούστηκαν ήχοι που κάνουν μικρούς και μεγάλους να πετούν μουσικά ως εκεί.


 Τα παιδιά γνωρίσαν την καλαμένια φλογέρα, τα στάδια κατασκευής της και άκουσαν τις μελωδίες της. Παράλληλα, οι γονείς τους είχαν την ευκαιρία να μάθουν την ιστορία της και όσα την κάνουν ξεχωριστή, καθώς και να ακούσουν σύνολο φλογεροπαικτών.