Εκδήλωση    

της «Χορωδίας»      

του Πολιτιστικού Συλλόγου «Η Κύπρος»