Κυπριακή Σατιρική Θεατρική    Παράσταση:      

«Οι Εξουσιάζουσες»     

Χολαργός